a1a2a3

Imprezy cykliczne

fb
JFT
Festiwal Filmowy
Bip
Beneficjent

Małopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży "Bajdurek"

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK w Nowym Sączu jest największą - na terenie Małopolski – doroczną imprezą będącą prezentacją i przeglądem dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej i ośrodkach kultury. Festiwal przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to organizowane od marca do maja w całym województwie małopolskim eliminacje powiatowe. Najlepsze grupy eliminacji (jest ich około 20 – 30) znajdują swoje miejsce w finale Festiwalu. Drugi etap – FINAŁ, odbywa się w czerwcu w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Dodatkowo w finale biorą udział laureaci Małopolskiego Przeglądu Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie. Głównym założeniem finałowego spotkania jest przegląd, spotkanie teatrów dziecięcych i młodzieżowych, będące formą konfrontacji i wzajemnej edukacji teatralnej, kopalnią wzorów repertuarowych, warsztatowych i inscenizacyjnych. W przerwie pomiędzy spektaklami dzieci uczestniczą w organizowanej specjalnie dla nich żywiołowej zabawie w teatr – inicjowanej przez zawodowych aktorów.
Kalendarz imprezNowy SączNowosądecka Karta RodzinySMS
w górę

Mecenat

Wszystkie prawa zastrzeżone © Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, 2004-2018.
Kopiowanie materiałów i używanie ich bez zgody autora jest zabronione.
Realizacja:
TeamSolution.pl